Elektroniczny atak na stronę “Wolny Elbląg”

Wolny Elbląg znów w sieci

ilustracja ataku na stonę
Inforafika wykonana jako ilustracja ataku na stonę www.wolnyelblag.pl

Elektroniczny atak na Wolny Elbląg

W końcu roku 2017 doszło do ataku hakerskiego na stronę Stowarzyszenia “Wolny Elbląg”. W wyniku ataku stona została przez administratora zamknięta, a od kilku dni powstaje od podstaw na serwerach firmy Hekko.pl

www.wolnyelblag.pl znów działa

Atak wydaje się być związny z publikacją dotyczącą  niegdysiejszych działań pewnego asesora komorniczego z Elbląga obecnie Radcy Prawnego Pawła Guzendy.

http://elblog.pl/listy-z-panstwa-teoretycznego-przypadek-komorniczej-wpadki/


Elektroniczny atak na stronę “Wolny Elbląg” w świetle Kodeksu Karnego .

  • haker – jako osoba o wysokich umiejętnościach informatycznych
  • haker – jako osoba szukająca i ewentualnie wykorzystująca słabości w zabezpieczeniach systemów informatycznych

Rozdział XXXIII Kodeksu Karnego  Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Art. 269. § 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych.

 

 Elektroniczny atak  w prawie Unii Europejskiej

Opisany w art. 269 k.k. sabotaż komputerowy jest kolejnym przestępstwem chroniącym integralność zapisu informacji przetwarzanej elektronicznie i pod wieloma względami przypomina przestępstwo z art. 268 § 2 k.k. Kryterium rozróżniającym te dwa typy czynów zabronionych jest rodzaj informacji podlegającej ochronie. Z uwagi na daleko posunięte podobieństwo zostaną tutaj omówione tylko najważniejsze różnice.

Vogla

“Po pierwsze, w przeciwieństwie do art. 268 § 2 k.k. karalne na gruncie art. 269 k.k. są już same ataki na zapis informacji lub proces automatycznego jej gromadzenia lub przekazywanie (§ 1) bądź na nośnik informacji lub urządzenie służące do automatycznego jej przetwarzania, gromadzenia lub przesyłania. Dla bytu tego przestępstwa nie jest konieczne udaremnienie lub nawet znaczne utrudnienie jej dysponentowi zapoznania się z informacją, co należy ocenić pozytywnie. Kolejną różnicą stawiającą z kolei tę regulację w negatywnym świetle jest fakt, iż wbrew wielokrotnie już przywoływanemu Zaleceniu Komisji Ekspertów Rady Europy dotyczy ona jedynie (bezpośrednich – § 1 lub pośrednich – § 2) ataków na informację o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji albo funkcjonowanie administracji publicznej. Wspomniany dokument zaleca państwom członkowskim wprowadzenie regulacji prawnokarnych chroniących integralność i dostępność informacji przetwarzanej elektronicznie, niezależnie od tego jakiego sektora życia społecznego miałaby ona dotyczyć. Właściwy standard ochrony dla sektora prywatnego może zapewnić regulacja dotycząca oszustwa komputerowego, o czym będzie mowa przy uwagach do art. 287 k.k. ”   Vogla portal prawny 

 

VaGla

Piotr VaGla Waglowski – prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady ds Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, ekspert w Departamencie Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju, felietonista miesięcznika “IT w Administracji” (wcześniej również felietonista miesięcznika “Gazeta Bankowa” i tygodnika “Wprost”). Uczestniczył w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo. W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA, członkiem Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. W latach 2009-2014 Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon.

 

 


Na szczęście oprócz strony stowarzyszenia dysponujemy portalem informacyjnym…

 

Proces budowania naszej strony potrwa zapewne kilka miesięcy,  stąd naszych sympatyków prosimy o wyrozumiałość.

 

Materiały związane ze Stowarzyszeniem “Wolny Elbląg” prosimy przesyłać na adres wolnyelblag@gmail.com

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.