Konto Bankowe Stowarzyszenia “Wolny Elbląg” 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A  oddział w Elblągu 

     26 2030 0045 1110 0000 0388 8270

NGO-sy

Centrum Organizacji Pozarządowych Elbląg

Facebook