Mariusz Lewandowski

Z wykształcenia – Technik Mechanik Obróbki Skrawaniem Nauczyciel Praktytcznej Nauki Zawodu i Technik Elektryk. Absolwent Pedagogicznego Studium Technicznego w Gdańsku.

 

 


 

Z zawodu – rzemieślnik i  przedsiębiorca. Piętnastoletnie doświadczenie w naprawie  wag w tym dzisięcioletni kontrakt ze spółką ABB Zamech Ltd w zakresie kalibracji najnowocześniejszych w regionie narzędzi do pomiaru masy.

 

Wspólnik , handlowiec i serwisant  spółki cywilnej “Nord System Serwis” nagrodzonej w roku 1997 przez Europejską Centralę koncernu  SHARP za wybitne wyniki sprzedaży kas fiskalnych na rynku Polskim .

Wzrost Sprzedaży – III pozycja w Polsce.

Wielkość Sprzedaży  – XIV pozycja w Polsce.

 

Obecnie realizator nagrań w Firmie Fast wykonuje nagrania na potrzeby miesięcznika


Z zamiłowania wieczny opozycjonista

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Sztrasburgu
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Sztrasburgu

 

Dwukrotnie wygrał postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Sztrasburgu, udowadniając naruszenie przez Polskę art.6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – prawa do sprawiedliwego procesu sądowego.

 

 

 

 

Sądownictwo
Sądownictwo

 

Udowodnił Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku że nie prowadząc postępowania karnego wobec Sędziego Wizytatora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku naruszyła jego dobra osobiste, za co Sąd Rejonowy Gdańsk Południe przyznał mu precedensowe w skali kraju odszkodowanie

 

 

 

 

Adwokatura
Adwokatura

 

Brał udział w procesie dotyczącym odpowiedzialności zawodowej adwokata. W sprawie przeciwko Kancelarii Prawnej Król i Partnerzy Sąd Okręgowy w Legnicy zasadził na rzecz powódki kwotę ponad stu tysięcy złotych wypłaconą z polisy korporacyjnej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

 

 

 

 

Gęsia Góra I Edycja Budżetu Obywatelskiego
Gęsia Góra I Edycja Budżetu Obywatelskiego

 

Uczestnik pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Elbląga z 2012 r Współautor projektu rewitalizacji „Gęsiej Góry” jedynego dotąd nie zrealizowanego w pełni zadania które od sześciu lat oczekuje na montaż kamer monitoringu i oficjalne otwarcie.

 

 

 

 

Referendum Elbląg 2013
Referendum Elbląg 2013

 

Był jednym z 11 inicjatorów Referendum Lokalnego w wyniku którego dnia 15 kwietnia  2013 wygasł mandat Prezydenta Elbląga Grzegorza Nowaczyka i 25 Radnych Rady Miejskiej w Elblągu.

 

 

 

 

Donald Tusk EPT 2013
Donald Tusk EPT 2013

 

Uczestnik spotkania z Premierem Donaldem Tuskiem w wyniku którego doszło do jedynego w swoim rodzaju otwartego spotkania Premiera z Elblążanami w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

 

 

 

 

Donald Tusk PWSZ 2013
Donald Tusk PWSZ 2013

Współautor Listu Otwartego “Sędziowie Ponad Prawem” z roku 2010 wręczonego Premierowi w roku 2013.List sygnowali swoimi podpisami działacze Prawa i Sprawiedliwości oraz Ruchu Palikota.

 

 

 

 

Pomimo upływu lat pięciu list pozostał bez odpowiedzi a wymienieni w nim sędziowie, nadal sprawują urzędy pomimo  stwierdzenia przez Sąd Najwyższy że ich orzeczenia wydane zostały   z ” rażącym naruszeniem prawa.”


Elżbieta Gelert w trakcie ustalania terminu debaty
Elżbieta Gelert w trakcie ustalania terminu debaty

 

Organizator Debaty Prezydenckiej w przedterminowych wyborach samorządowych w roku 2013 jedynej podczas której Kandydaci odpowiadali na pytania Elblążan.

 

 

 

 

Wł Olewnik w Elblągu 2013
Wł Olewnik w Elblągu 2013

 

Jeden z pierwszych członków ruchu Niepokonani 2012. Organizator spotkania z Włodzimierzem Olewnikiem w Ratuszu Staromiejskim  pod patronatem Prezydenta Elbląga.

 

 

 

 

SSA W Gdańsku Michał Bober wraz z MKW
SSA W Gdańsku Michał Bober wraz z MKW

 

Członek Miejskiej Komisji Wyborczej w Elblągu w wyborach samorządowych roku 2014 wykonał i upublicznił słynne nagranie z obrad komisji dokumentującego nieprawidłowości podczas jej prac i wadliwość działania systemu informatycznego Państwowej Komisji Wyborczej.

 

 

 

 

 

Adresat Prywatnego Aktu Oskarżenia sporządzonego w imieniu Radnego “Solidarnej Polski” Pawła Kowszyńskiego. Prawomocnie uniewinniony od zarzutu pomówienia od dwóch lat oczekuje na przeprosiny od Pana Radnego.

 

 

 

Elbląg 2020+
Elbląg 2020+

 

Uczestnik konsultacji programu Strategii Rozwoju Elbląga 2020+

Z trzydziestu zgłoszonych poprawek w końcowej wersji strategii uwzględniono  aż dziesięć .

 

 

 

 

Minister Marek Gróbarczyk w PWSZ Elbląg
Minister Marek Gróbarczyk w PWSZ Elbląg

Autor Petycji w sprawie objęcia procedurą zwrotu podatku Vat nie tylko towarów wywożonych z terenu Unii Europejskiej ale i niektórych usług związanych z hotelarstwem, medycyną czy kosmetyką świadczonych na rzecz osób nie będących obywatelami krajów wspólnoty .

 

 

 

W związku ze sprzeciwem Ministerstwa Finansów uszczelniającego system poboru podatków pośrednich jak dotąd petycja nie została rozpatrzona pozytywnie a Rada Miejska w Elblągu nie potrafiła znaleźć narzędzi prawnych dla jej wsparcia.

 

 

 


Autor praktycznego pokazu stosowania przez Obywateli  Ustawy o Samorządzie Lokalnym podczas obrad Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Elblągu. Pomimo upływu czterech lat Przewodnicząca komisji Radna Maria Kosecka za swoje niegrzeczne i pozbawione podstaw prawnych zachowanie nie przeprosiła.


Krytyk programu “Elbląg Konsultuje” który okazał się pokazową klapą środowiska elbląskich organizacji pozarządowych i władz miasta. Program kosztował ponad 340 tyś złotych i nie wniósł do idei miasta obywatelskiego żadnej wartości.

 

Uczestnik konferencji dotyczących budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Ciągle aktywny poszukiwacz odpowiedzi na trudne pytania.

 

 

 

 

Facebook