Stowarzyszenie w roku 2015 wynajęło z zasobów Gminy Elbląg zdewastowany lokal na ulicy Czerwonego Krzyża 2 tuż obok lokalu, w którym w roku 2012 i 2013 prowadziliśmy kampanię referendalną w sprawie odwołania Prezydenta i Rady Miejskiej w Elblągu.

 

 

 

 

Po półrocznym remoncie, przeprowadzonym siłami i środkami członków Stowarzyszenia lokal nabrał nowego blasku i stał się siedzibą redakcji 

 

 

Facebook