Demok racja bez PO średnia

Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich

Bodnar Adam
Bodnar Adam

Demok racja bez PO średnia

Przeglądając dokumenty z okresu poprzedzającego referendum z 14 kwietnia 2013 w sprawie odwołania Prezydenta Elbląga i Rady Miejskiej w Elblągu, trafiłem na starą, zapomnianą korespondencję od Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich

Znalezione obrazy dla zapytania referendum elblag

Pan Adam Bodnar ma poważny problem ponieważ naraża się obecnej większości parlamentarnej i głośno manifestuje niezadowolenie z wielu jej decyzji. Rzecz w tym, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości zapomnieli, po co Urząd Rzecznika ustanowiono i zachowują się wobec osoby obecnie sprawującej ten urząd niesprawiedliwie.

Znalezione obrazy dla zapytania referendum elblag

Ustawa o referendum lokalnym przewiduje, że aby było ono ważne do urn referendalnych musi pójść określona liczba uprawnionych do głosowania. Czy jest to mechanizm słuszny? Z jednej strony limit taki chroni władzę samorządową przed jej nazbyt częstym „wyrzucaniem” z zajmowanego fotela, z drugiej jednak strony łamie zasadę równości głosów ponieważ z automatu uznaje, że niechętna do udziału w życiu politycznym większość społeczeństwa staje po stronie władzy samorządowej. Czy jest tu złoty środek?

Pewnie nie, ale przypomnijmy panikę, jaką wśród polityków Platformy Obywatelskiej wywołało Referendum w Elblągu, które zmiotło polityczny układ władzy w naszym mieście niemal z dnia na dzień, łamiąc pychę wielu „niezatapialnych” lokalnych polityków tej partii.

Znalezione obrazy dla zapytania referendum elblagwic wr

Podobny obrazDowodem, jak głęboki był ten strach w Platformie Obywatelskiej, była propozycja zgłoszona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego by… progi frekwencyjne podnieść.

Demok racja bez PO średnia ?

 

 

 

 

 

Zadziwiające, jak pamięć byłego Prezydenta jest krótka skoro nie pamięta owej propozycji, która na szczęście nie weszła w życie i pozostała wśród majaków i bohomazów politycznych bezsensów Rzeczypospolitej. Dlaczego tak ostro pomysł ex Prezydenta oceniamy? Ponieważ był on w zdecydowanej opozycji do zaleceń Komisji Weneckiej, która wskazywała na stosowanie jak najniższych progów frekwencyjnych w głosowaniach referendalnych.

Czego zatem owo pismo Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyło? Otóż dotyczyło interwencji, o jaką poprosiła Grupa Referendalna „Wolny Elbląg”, w sprawie powołania obwodowych komisji referendalnych w szpitalach i Areszcie Śledczym jaki w centrum Elbląga funkcjonuje.


Niuansem polskich przepisów wyborczych jest to, że to Rada Miejska, a nie Miejska Komisja Referendalna powołuje obwody wyborcze i ustala miejsca gdzie urny referendalne mają stać.

Gdy Komisarz Wyborczy w Elblągu przeliczył głosy ponad 13 tyięcy mieszkańców miasta i ogłosił, że Referendum Lokalne w sprawie odwołania Prezydenta Elbląga i Rady Miejskiej w Elblągu się odbędzie, doszło do próby bardzo oczywistego oszustwa wyborczego polegającego na tym, że Rada Miejska wyznaczyła Obwody Referendalne i miejsca, w których będą one pracowały, ale przez zupełny, rzecz jasna, przypadek „zapomniała” o Obwodach Zamkniętych, w których głosować mogli zarówno wyborcy hospitalizowani jak i pozbawieni wolności. I w tej właśnie sprawie zainterweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, a poproszona o wyjaśnienie Rada Miejska w tempie ekspresowym (na miesiąc przed datą referendum) ustanowiła Obwody Zamknięte i z dumą poinformowała Rzecznika, że obwody te jednak wyznaczono.

Znalezione obrazy dla zapytania referendum elblag

Wnioski

  Co owa opowieść pokazuje?

             Po pierwsze to, że rolą Rzecznika jest być zawsze w opozycji wobec każdej władzy i ją najdokładniej kontrolować.

             Po drugie, że autorytet Urzędu Rzecznika jest wartością społeczną samą w sobie i godzenie w jego powagę oskarżaniem Adama Bodnara o to, że dobrze wykonuje swoje zadanie jest politycznym absurdem, ale i działaniem niesprawiedliwym i godzącym w strażniczą rolę funkcji, jaką mu powierzono.

              Po trzecie zaś przypominam że dzisiejsi obrońcy demokracji zupełnie o jej kanonach zapominali gdy sami dzierżyli ster władzy w III Rzeczypospolitej.

Owe trzy smutne nauki warto zapamiętać i zamiast krytykować Adama Bodnara za to, że staje w obronie mniejszości etnicznych, seksualnych, religijnych lub ateistów, warto zastanowić się czy jako Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo by tego nie czynić tylko dlatego, że obecna większość parlamentarna na wiele z tych praw zapatruje się zgoła inaczej.

Broniąc praw większości parlamentarnej do stanowienia prawa, pozostając w prawdzie i sprawiedliwości nie można obruszać się na Rzecznika Praw Obywatelskich, że czyni to, co mu jego funkcja, rola i posłannictwo nakazuje.

Facebook